Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Verslag schriftelijk overleg (28973 / 29683, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk