36.135

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025Het wetsvoorstel strekt tot bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025. Met dit voorstel wordt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in 2023, 2024, en 2025 vastgesteld op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder.

In het coalitieakkoord is een slimmere vormgeving van het verplicht eigen risico aangekondigd. Het voornemen is om de systematiek van het eigen risico zo vorm te geven dat mensen niet in één keer het gehele verplichte eigen risico hoeven te betalen. Betaling van een bedrag per behandeling voorkomt dat mensen al na één behandeling het volledig verplicht eigen risico moeten betalen. Het streven is om deze maatregel per 2025 in te laten gaan.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 7 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2022

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten