Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 juni 2022
1. 35868

Novelle Wet digitale overheid

De commissie stelt voor op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor voorlopig verslag inzake de novelle Wet digitale overheid (35868), waarbij het voorstel van de Wet digitale overheid (34972) wordt betrokken.

2. 34972

Wet digitale overheid

De commissie stelt voor op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor verslag inzake de novelle Wet digitale overheid (35868), waarbij het voorstel van de Wet digitale overheid (34972) wordt betrokken.

3. 35261

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), PvdA (Koole) en PvdD (Nicolai).

4. 35772

Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

5. 35298

Wet versterking decentrale rekenkamers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Koole).

6. 35967

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

7. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, te stuiten tot de behandeling van het voorstel Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen (35772) in de Eerste Kamer is afgerond.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman