36.126

Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproductDoor de introductie van nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer zal de OV-chipkaart in haar huidige vorm vervallen.

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet studiefinanciering 2000 gewijzigd, zodat studenten met een studentenreisproduct gebruik kunnen maken van de nieuwe wijzen van OV-betalen.

Daarnaast worden de passages rondom het studentenreisproduct techniekonafhankelijker geformuleerd zodat de wet voldoet aan de voorziene en mogelijke andere toekomstige OV-betaalvormen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 november 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2022

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

17