Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Verslag schriftelijk overleg (28973 / 29683, L)

De commissies besluiten de toezegging T02664 aan te merken als legisprudentie. Tevens besluiten de commissies om op 21 juni 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk