Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juni 2022
1. Lentepakket van het Europees Semester

Europees Semester 2022

De commissies besluiten het lentepakket 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman