Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezegging T02945 / 35218, L

Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 april 2022 (35218, L) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02945 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra