Kamer steunt oorspronggaranties hernieuwbare energieDe Eerste Kamer stemde dinsdag 31 mei voor een wetsvoorstel dat de garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energie regelt. Een garantie van oorsprong is een bewijsstuk waarmee de afkomst van duurzaam geproduceerde energie aangetoond kan worden. De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor, de fracties van Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen het wetsvoorstel. De OSF was afwezig.

De Eerste Kamer debatteerde een week eerder, op dinsdag 24 mei, met minister Jetten voor Klimaat en Energie over het wetsvoorstel. Hernieuwbare energiebronnen zijn natuurlijke energiebronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht en zon. Bij het gebruik van deze hernieuwbare energiebronnen wordt geen CO2 uitgestoten.

Het wetsvoorstel betreft de invoering in Nederland van een richtlijn van de Europese Unie (EU). De richtlijn vraagt ook om de introductie van een systeem voor garanties van oorsprong voor ander gas uit hernieuwbare bronnen en om te waarborgen dat ook voor de productie van kou uit hernieuwbare bronnen garanties van oorsprong kunnen worden afgegeven.

Het wetsvoorstel regelt de wettelijke grondslag en randvoorwaarden voor de invoering van een systeem voor garanties van oorsprong voor ander gas uit hernieuwbare bronnen, zoals waterstof. Handelaren en leveranciers kunnen met garanties van oorsprong aantonen dat energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is.Deel dit item: