Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Voorjaarsnota 2022 (36.120)

- Mededelingen en informatie

De leden Prast (PvdD) en Van Rooijen (50PLUS) verzoeken om agendering van de Voorjaarsnota 2022, die dit jaar ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer is aangeboden. De Voorzitter deelt mee dat deze reeds is geagendeerd voor de commissievergadering van 31 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman