Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 mei 2022
1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en Forum voor Democratie (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2022)143 in behandeling te nemen. De commissies besluiten tevens op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3. Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2022)150 in behandeling te nemen. De commissies besluiten tevens op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk