Initiatiefwet vaccinaties kinderopvang verworpenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 24 mei het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer verworpen om ouders beter te kunnen laten kiezen uit kindercentra die al dan niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. De fractie van D66 stemde voor, de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, Fractie-Nanninga, PvdA, PVV, ChristenUnie, SP, PvdD, 50PLUS, SGP, Fractie-Otten, Fractie-Frentrop en FVD stemden tegen het initiatiefvoorstel-Van Meenen/Raemakers. (beiden D66). De OSF was afwezig bij de stemming.

De Eerste Kamer hield een week eerder de stemming nog het wetsvoorstel een week aan. Dit gebeurde op verzoek van de initiatiefnemers. Zij hebben op verzoek van de Eerste Kamer in een brief uitgelegd hoe met een novelle (wetswijziging) - zoals de initiatiefnemers voorstellen - tegemoet zou kunnen worden gekomen aan de kritiek die de Eerste Kamer in het debat had op het wetsvoorstel.

Zorgen tijdens het debat over gevolgen wetsvoorstel

Tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel op 19 april uitten veel fracties in de Eerste Kamer zorgen over de gevolgen van het initiatiefvoorstel, met name ten aanzien van de toevoeging van de coronavaccinatie aan het rijksvaccinatieprogramma.

Initiatiefnemer Van Meenen zei 19 april aan het eind van het debat te zullen bekijken of bezwaren vanuit de Kamer met eventuele aanpassing van het wetsvoorstel kunnen worden weggenomen, voordat er zou worden gestemd over het wetsvoorstel.

Stemming enkele weken uitgesteld

De stemming die eerst op 10 mei zou plaatsvinden werd op verzoek van de initiatiefnemers vervolgens uitgesteld. De initiatiefnemers dienden op 12 mei jl. opnieuw een verzoek tot aanhouding van de stemming in, in afwachting van een novelle. Het verzoek werd 17 mei door de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken.

De commissies besloten de initiatiefnemers schriftelijk te vragen om een brief waarin de inhoud van de novelle en ook het verwachte tijdspad uitgebreider worden toegelicht. De brief die daarop volgde is 24 mei besproken door de commissies. Een meerderheid van de leden besloot vervolgens alsnog op dinsdag 24 mei te stemmen over het initiatiefwetsvoorstel.Deel dit item: