Stemming Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19Verslag van de vergadering van 17 mei 2022 (2021/2022 nr. 28)

Aanvang: 21.24 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (36042).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen thans over het wetsvoorstel 36042, Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, kortweg de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Wens een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Dessing namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing (FVD):

Voorzitter. Twee jaar inperking van grondrechten, disproportionele, niet werkende en vrijheidsberovende maatregelen. Het middel was altijd erger dan de kwaal. Gebaseerd op aannames en op een verlammende en hypnotiserende angst volgde een extreme ontwrichting van onze totale maatschappij. Deze alsmaar verlengde spoedwet wordt vandaag eindelijk ten grave gedragen. FVD is altijd tegen deze absurde wet geweest en stemt nu, en in de toekomst in volle overtuiging tegen deze wet en voor de vrijheid.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS en FVD ertegen, zodat het is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de OSF en de Fractie-Frentrop afwezig zijn.

Ik constateer dat het wetsvoorstel betreffende de vijfde verlenging is verworpen, waarmee de grondslag vervalt om te stemmen over het ontwerpbesluit inzake de zesde verlenging.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen, en tevens aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u wel thuis.