Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- 35.925; T03314

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022; Toezegging Brief inzake voor- en nadelen van Miljoenennota in het voorjaar naar Eerste Kamer zenden (35.925)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks) en Ester (ChristenUnie)

De commissie zoekt mogelijkheden tot afstemming met de Tweede Kamercommissie voor Financiën over de brief van 13 april 2022 (EK 35 925, T).

De commissie besluit toezegging T03314 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman