Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 24 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk