Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- Staat van de Unie 2022

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2022; Staat van de Europese Unie 2022

De commissie bespreekt de Staat van de Unie 2022 en besluit om dit te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen (AEB). Daarnaast wordt de griffie verzocht om te inventariseren of de AEB, die gepland staan op 7 juni 2022, verplaatst kunnen worden naar een andere datum vóór het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman