36.080

Verbod op trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek BelarusIn het licht van de inval van Rusland in Oekraïne en de ernstige schending van het internationaal recht wijzigt dit voorstel de Wet toezicht trustkantoren 2018 met als doel de toegang tot de financiële markten voor Rusland te beperken en geldstromen vanuit of naar Rusland aan banden te leggen.

Het voorstel bevat een spoedmaatregel om diensten door Nederlandse trustkantoren aan personen of bedrijven die woonachtig of gevestigd zijn in Rusland of aan cliënten met een uiteindelijk belanghebbende in Rusland te verbieden. Gezien de rol van Wit-Rusland in de geweldshandelingen door Rusland zijn vergelijkbare sancties ook van toepassing verklaard op Wit-Rusland.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2022

titel

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

12