Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezegging T02945 / 35218, L

Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 10 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra