Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 19 april 2022
1. 35976

Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik), SP (Van Apeldoorn), Partij voor de Dieren (Prast) en Fractie-Otten (Otten).

2. Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds

Brief van de minister van EZK en de minister van Financiën over bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds; Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2022 (35925 XIX, E)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de aangekondigde suppletoire begroting.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk