36.073

Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-reviewDit wetsvoorstel implementeert de omnibus-richtlijn ESFS-review (Richtlijn (EU) 2019/2177PDF-document) en de omnibusverordening ESFS-review (Verordening (EU) 2019/2175PDF-document) in de Nederlandse wetgeving. De afkorting ESFS in de omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review staat voor "European System of Financial Supervision".

In het voorstel wordt geregeld dat de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning voor het verlenen van datarapporteringsdiensten en het toezicht op datarapporteringsdienstverleners voor het overgrote deel wordt overgeheveld van de nationale toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), naar de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority: ESMA).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2022

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

10