36.057

Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomenDoor de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen is er sprake van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. In verband met deze bijzondere omstandigheden wordt met dit voorstel de Participatiewet gewijzigd zodat gemeenten eenmalig via de categoriale bijzondere bijstand een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen kunnen verstrekken. Deze eenmalige energietoeslag voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum komt bovenop de aangekondigde eenmalige verlaging van de energiebelasting die voor alle huishoudens in Nederland geldt.

Deze maatregel was aangekondigd in de brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 van 11 maart 2022 (EK 35.925, S) en de brief over dit wetsvoorstel van 15 maart 2022 (EK, A).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 7 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2022

titel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I, onderdelen A en C, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 2022.
  • 2. 
    Artikel I, onderdelen B en D, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten