Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Brief van de regering van 11 maart 2022 (35925, S)

De commissie besluit, net als de commissie Financiën, dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk