34.605, G

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over reflectie op de huidige wetgeving voor tienermoeders en het automatische gezag over hun kindIn deze motie wordt de regering verzocht om te reflecteren op de vraag of de huidige wetgeving over tienermoeders nog wel voldoet en om uit te werken op welke wijze en onder welke waarborgen tienermoeders automatisch het gezag over hun kind kunnen ontvangen.Kerngegevens

nummer 34.605, G
ingediend 15 maart 2022
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 15 maart 2022 ingetrokken.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door P. Schalk (SGP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)