Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer Algemene Europese beschouwingen
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Karimi (GroenLinks)18
2. Van Apeldoorn (SP)14
3. Prast (PvdD)13
4. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)14
5. Oomen-Ruijten (CDA)20
6. Van Dijk (SGP)12
7. Nanninga (Fractie-Nanninga)17
8. Koole (PvdA)16
9. Otten (Fractie-Otten)12
10. Faber-Van de Klashorst (PVV)15
11. Van Rooijen (50PLUS)12
12. Stienen (D66)17
13. Van Ballekom (VVD)24
totaal: 204 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Hoekstra (Minister van Buitenlandse Zaken)