Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)

- 35145, H

Brief van de minister voor PVO over bekrachtiging van het Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 17 februari 2022 (35145, H), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra