Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
1. 31322, D

Brief van de minister van SZW over meertalige dagopvang na afloop van het experiment; Kinderopvang

Inbreng voor schriftelijk overleg over meertalige dagopvang (31322, D) wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Prast), mede namens de leden van de ChristenUnie-fractie (Ester).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl