Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking cassatierechtspraak (32.576)

- 32576, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Versterking cassatierechtspraak

De commissie besluit de beleidsreactie van de regering af te wachten alvorens eventueel in schriftelijk overleg te treden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren