Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- T03312

Toezegging Impact hoge inflatie in Nederland monitoren (35.925)

De commissie besluit de brief (EK 35 925, Q) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk