Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- Toezeggingen in het kader van permanente wet- en regelgeving / langetermijnvisie covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies nemen kennis van de toezeggingen die in het kader van permanente wet- en regelgeving / langetermijnvisie covid-19 zijn gedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren