Het lid Koffeman (PvdD) heeft op 22 februari 2022 de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) geïnterpelleerd over het kabinetsvoornemen om geen uitvoering te geven aan de door de Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer had het lid Koffeman op 22 februari na stemming bij zitten en opstaan verlof gegeven voor deze interpellatie.

Voor: GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FVD, 50PLUS, PvdA, PvdD, SP, SGP en OSF.

Tegen: D66, CDA, VVD en ChristenUnie.

Interpellatievragen aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 • 1. 
  Waarom geeft de minister geen uitvoering aan de aangenomen motie (EK, 35.925 XIV, H) tot opschorting van de verkoop tbv datacenter Zeewolde tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is?
 • 2. 
  Welke minimale eisen stelt de minister aan grondverkoop tbv van voornoemd datacenter, inclusief het gebruik van restwarmte en lozing van het restant?
 • 3. 
  Welke reden zou er volgens het kabinet kunnen zijn om grondverkoop tbv het datacenter bij Zeewolde anders te behandelen dan bij andere vestigingsplaatsen het geval is?
 • 4. 
  Wat zijn de consequenties van ingebruikname van het Meta-datacenter bij Zeewolde voor de groene energievoorziening en het stroomverbruik/netbeheer in Nederland?

Op 15 maart 2022 vond een heropening van deze interpellatie met een derde termijn plaats. Tijdens deze derde termijn werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (EK 35.925 XIV, K) ingediend. Deze motie is op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.


Documenten

4