Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 februari 2022
1. 29279, G

Jaarplan Rechtspraak 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

2. 35355, H

Verslag schriftelijk overleg n.a.v. voorhang ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

De commissie besluit de brief van 7 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
Tevens besluit de commissie de status van toezeggingen T03308, T03309 en T03310 als voldaan aan te merken.
De status van motie-Recourt c.s. (35355, E) wordt als uitgevoerd aangemerkt.

3. Bespreking reactie op toezeggingenrappel juli 2021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

In reactie op de brief van de minister van J&V, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, van 17 december 2021 inzake het rappel toezeggingen J&V besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.
De commissie besluit:

- de status van toezegging T02482 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T02604 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T02771 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T01615 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T01696 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T01774 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T01924 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T01925 te verplaatsen naar 1 juli 2023;
- de status van toezegging T02138 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T02308 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02559 te verplaatsen naar 1 juli 2024;
- de deadline van toezegging T02609 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T02643 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02647 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02650 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de status van toezegging T02648 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02765 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02769 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02711 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T02763 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T02814 als voldaan aan te merken;
- toezegging T03033 voor te leggen in de commissie BiZA/AZ;
- de status van toezegging T03034 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03030 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03031 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T03032 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03187 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T03089 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T03092 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03093 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03094 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03096 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03097 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T02937 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T03190 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T00969 te verplaatsen naar 1 juli 2022;

De staf wordt verzocht de status van T02679, T03028 en T03087 na te vragen bij de fractie van de ChristenUnie.
N.B. De fractie van de ChristenUnie heeft kenbaar gemaakt dat toezeggingen T02679, T03028 en T03087 als voldaan aangemerkt kunnen worden.

4. 32891 / 33451, N

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken"; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief 9 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Uit te nodigen bewindspersonen beleidsdebat Staat van de rechtsstaat

De commissie wenst naast de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming ook de staatssecretaris Cultuur en Media uit te nodigen voor het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat.

6. COM(2021)780, COM(2021)782, COM(2021)784

Voorstellen van de Europese Commissie voor een EU-code voor politiële samenwerking

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 15 maart 2022.

7. E210019

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie; EU-voorstellen: Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie (COM(2021)205, COM(2021)206 en COM(2021)202)

De commissie besluit de brief van de regering en de brief van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de hoofdlijnenbrief J&V te betrekken bij de kennismakingsgesprekken met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming. Tevens wenst de commissie de voorgenoemde brief toe te voegen aan het dossier over het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren