Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)

- 35785

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 maart 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman