Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- 35949

Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Karakus) gezamenlijk, D66 (Pijlman) en PvdD (Koffeman). Onder voorbehoud van een tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 22 februari 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk