36.025

Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022Deze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.925 XVI) vanwege coronamaatregelen. Het betreft de volgende maatregelen: onderzoek inzake nieuw beleid, aanschaf antigeen zelftesten voor onderwijs en de aanschaf van zuurstofconcentratoren.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 4 februari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 4 februari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 4 februari 2022.


Documenten