Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35949)

Brief van de minister van LNV van 21 januari 2021 (35949, A)

De commissie verzoekt de staf ambtelijk bij het ministerie van LNV te informeren wat de inhoudelijke onderbouwing is van het verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Ook vraagt zij hoe dit wetsvoorstel gezien moet worden in relatie tot de derogatie. De commissie ontvangt de schriftelijke reactie van het ministerie graag uiterlijk vrijdag 28 januari 2022. Voorts constateert de commissie dat naar verwachting de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel op 1 februari 2022 zal plaatsvinden en zij besluit het wetsvoorstel die dag voor procedure te agenderen, als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer