Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit het voorstel 'Organen voor gelijke behandeling' (dochterlijst annex I) en het 'Voorstel voor een EU-interoperabiliteitsstrategie voor overheden' (dochterlijst annex II) als prioritair voor te dragen voor 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman