Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezeggingen T02947 & T02943

Toezegging Toegankelijkheid overheidswebsites (35.218); Toezegging Gebruik van beelden (35.218)

De commissie besluit de status van toezegging T02947 (openstaand) ongewijzigd te laten en de brief van 21 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman