Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

Verslag schriftelijk overleg (29447, P)

De commissie neemt de brief van 17 januari 2022 in reactie op de brief van 1 december 2021 (29447, P) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer