35.984, H

Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vormgeven van de contractuele overeenkomst met de verkoperIn deze motie wordt de regering verzocht de contractuele overeenkomst (de zogenaamde SPA) met de verkoper zodanig vorm te geven dat de Nederlandse Staat voldoende juridische bescherming geboden wordt door de verkoper.Kerngegevens

nummer 35.984, H
ingediend 18 januari 2022
gewijzigd 18 januari 2022
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 januari 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk (35.984)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)