35.984, F

Motie-Prast (PvdD) over verlaging van de aankoopkosten van De VaandeldragerIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in te spannen om te bereiken dat de koopprijs substantieel wordt verlaagd dan wel initiatieven worden ontplooid om tot een gezamenlijke aankoop of een overeenkomst tot periodieke bruikleen te komen, teneinde de kosten substantieel te verlagen.

Tevens wordt de staatssecretaris Cultuur en Media verzocht om het met de suppletiewet voorziene extra budget, na aftrek van de kosten voor “De Vaandeldrager”, ter beschikking te laten van de begroting voor Cultuur teneinde dat in het bijzonder aan te wenden voor voorzieningen die te lijden hebben gehad van de Covid-pandemie.Kerngegevens

nummer 35.984, F
ingediend 18 januari 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 januari 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PvdD stemde voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk (35.984)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)