Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36.001)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de technische briefing door de Raad van State inzake het advies Klimaatnota op 25 januari 2022 bij voorkeur in fysieke vorm doorgang te laten vinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer