Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 december 2021
1. 35984

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Fiers), PVV (Van Kesteren) en PvdD (Prast). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 18 januari 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra