Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)

- 35917

Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 januari 2022 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren