Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 21.501-31 EK, AQ

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake verslag Raad WSB van 6 december 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag Raad WSB van 6 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl