Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (35.925 IIA)

- (Overige) Begrotingsstaten 2022 op het terrein van de commissie BiZa/AZ

De commissie brengt blanco eindverslagen uit teneinde de volgende wetsvoorstellen af te kunnen doen als hamerstuk:
- Begrotingsstaat Koning 2022 (35.925 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (35.925 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2022 (35.925 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (35.925 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (35.925 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2022 (35.925 C)


De griffier van de commissie,
Fred Bergman