35.927, I

Motie-Prast (PvdD) c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeldIn deze motie wordt de regering verzocht om zo snel mogelijk een einde te maken aan het op basis van fictief rendement belasten van vermogen dat als spaargeld wordt aangehouden.Kerngegevens

nummer 35.927, I
ingediend 14 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
G.A. van Strien (PVV)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd