Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 december 2021
1. 35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers).

2. Toezegging T03060

Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554); Brief van de minister voor BVOM over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 december 2021 (35554, M) op 14 december 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra