35.975 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga

Tegen: BIJ1, PVV en FVD

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.


Documenten

14