Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierziektebeleid (29.683)

- Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Van Gurp (GroenLinks) wordt bevestigd dat de commissie EZK/LNV heeft besloten op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van LNV van 24 november 2021 (28973 / 29683, K), in een gezamenlijke vergadering met de commissie VWS.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer