Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Brief van de minister van LNV van 24 november 2021 (28973 / 29683, K)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022, in een gecombineerde vergadering met de commissie VWS. Daarnaast besluit zij de status van toezegging T02664 op openstaand te laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer