Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 november 2021
1. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

In reactie op de brief van de minister van BZK van 12 november 2021 (35925 VII / 35925 IV, A) inzake het rappel toezeggingen BZK besluiten de commissies om een nadere toelichting te vragen op de uitvoering van de toezeggingen T02867, T02849, T02857, T02887 en T02908. De staf mailt hiervoor een conceptbrief rond. Voor wat betreft de overige toezeggingen wordt door de commissies het ambtelijk voorstel overgenomen en besluiten zij als volgt:
- toezeggingen T02883, T02889, T02897, T02901, T03131 als "voldaan" aan te merken;
- toezegging T02853 als “deels voldaan” aan te merken;
- toezegging T02881 als “deels voldaan” te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2023;
- toezeggingen T02442, T02854, T02892, T02898, T02873, T03130 als “openstaand” te blijven beschouwen;
- toezegging T03063 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 30 november 2021;
- toezeggingen T02884 en T02906 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2022;
- toezeggingen T02880 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2022;
- toezeggingen T02882 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2022, in afwachting van de volgende monitor;
- toezeggingen T02869, T02874 en T03129 als “openstaand” te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 april 2022, en
- toezegging T02444 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra